Co to jest zez ukryty?

Kobieta w okularach ze zdiagnozowanym zezem ukrytym

Prawidłowe ustawienie dwojga oczu, oznaczające równowagę mięśni gałek ocznych, zwane jest ortoforią. Zdarzają się jednak odstępstwa od stanu idealnego, skutkujące pojawieniem się schorzeń, takich jak zez ukryty (heteroforia) czy zez jawny (heterotropia). Zez ukryty często długo pozostaje niewykryty. Spowodowane jest to brakiem występowania widocznych objawów podczas normalnego patrzenia. Jak można rozpoznać zeza ukrytego? Read more